hangtaubienquocte

Quy định mới về Điều kiện kinh doanh vận tải biển

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển. Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải biển gồm:...
hangtaubienquocte

Các Hãng Tàu Container Quốc Tế

Theo AXS-Alphaliner, các hãng tàu container trên thế giới có khoảng 4.700 tàu với tổng năng lực khoảng 13 triệu TEU, tính đến tháng 1 năm 2010. Trong số đó, 100 hãng tàu hàng đầu (Top 100 operated fleets) có...