Hải Phòng: Quy hoạch lại hệ thống logistics

UBND TP.Hải Phòng đang thực hiện việc lập quy hoạch lại hệ thống logistics trên địa bàn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Hàng hóa XNK tại các cảng ở khu vực trung tâm TP.Hải Phòng như cảng Chùa V...