Chính phủ vừa ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia giai đoạn 2023-2024 kèm theo Nghị định số 05/2024/NĐ-CP ngày 24/01/2024.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương Quốc Camphuchia về Việt Nam được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bao gồm các mặt hàng thuộc 06 nhóm hàng, cụ thể như sau: một số loại gà, ngan, vịt (thuộc nhóm 01.05); Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm thuộc nhóm 01.05 (thuộc nhóm 02.07); Một số quả thuộc chi cam quýt (thuộc nhóm 08.05); Một số mặt hàng lúa gạo (thuộc nhóm 10.06); Chế phẩm đồng nhất chứa thịt lợn, đóng bao bì kín khí để bán lẻ (mã HS 1602.10.10); và một số mặt hàng lá lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá (thuộc nhóm 24.01).

Mức thuế

Thuế nhập khẩu đối với 06 nhóm hàng là 0%, áp dụng cho các khoảng thời gian khác nhau, cụ thể như sau:

Cột 2023: áp dụng từ ngày 02/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023;

Cột 2024: áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Điều kiện áp dụng

Hàng hóa nhậu khẩu được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% giai đoạn 2023-2024 khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2023-2024 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 05;

– Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Capuchia cấp;

– Được nhập khẩu thông qua 23 cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 05.

Mặt hàng lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến nếu nhập khẩu theo số lượng hạn ngạch (300.000 tấn với lúa gạo và 3000 tấn với lá thuốc lá), đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì được hưởng mức thuế suất là 0%.

Trường hợp mặt hàng lúa gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch thì lượng nhập khẩu vượt có thể được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định thương mại mà Việt Nam và Campuchia cùng là thành viên (nếu hàng hóa đáp ứng đủ các điều kiện quy định) hoặc được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi hiện hành.

Đối với mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến: nếu mặt hàng này vượt số lượng hạn ngạch 3000 tấn, nhưng vẫn nằm trong tổng mức hạn ngạch theo WTO và đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật về hạn ngạch thuế quan thì được áp dụng mức thuế suất trong hạn ngạch tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành. Trường hợp số lượng nhập khẩu nằm ngoài hạn ngạch theo WTO thì lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch được áp dụng mức thuế suất tại Biểu thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan hiện hành.

Nghị định 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 24/01/2024 đến hết 31/12/2024. Các tờ khai hải quan nhập khẩu các mặt hàng nằm trong Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định này, đăng ký từ ngày 02/6/2023 đến trước 24/01/2024, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định được hưởng thuế suất 0% theo quy định tại Nghị định này nhưng đã nộp thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Các mặt hàng sau không tính vào số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục II Nghị định 05:

– Mặt hàng lúa gạo do các doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại các tỉnh của Campuchia tiếp giáp biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật;

– Mặt hàng lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến có xuất xứ từ Campuchia do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam để tái xuất đi các thị trường khác thực hiện theo cơ chế tạm nhập tái xuất của Chính phủ Việt Nam và các Hiệp định khu vực, quốc tế mà hai bên ký kết.

Theo: Tổng cục Hải quan