Cuộc chiến giành hàng tồn kho của các nhà bán lẻ Mỹ

Các nhà bán lẻ lớn như Walmart và BJ đang cạnh tranh về nguồn hàng và năng lực vận chuyển để tránh tình trạng khan hiếm. Để phục vụ dịp nghỉ lễ cuối năm, các chuỗi bán lẻ đang tăng tốc dự trữ hàng hóa với ...