Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi có nhập khẩu 1 lô hàng từ Singapore được hưởng ưu đãi về C/O form D back-to-back, hải quan Singapore yêu cầu đơn vi tính được thể hiện trên cột 9 của C/O là TEN (1 TEN = 10PCS) và NMB. Như vậy, trường hợp này C/O có được hải quan chấp nhận không vì TEN và NMB không phải là đơn vị chính thống theo danh sách hàng hóa xuất nhập khẩu? Nếu hải quan không chấp nhận C/O thì căn cứ vào văn bản/ quy định nào?

Mong nhận được phản hồi sớm từ quý cơ quan!

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Đề nghị Công ty nghiên cứu công văn số 1888/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2018 của Tổng cục Hải quan và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!