Trường hợp hàng hóa được xác định thuộc nhóm HS 2501 thì thuộc diện quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa khai báo là gói muối hỗn hợp rửa mũi, chất thí nghiệm sodium chloride, sodium chloride dạng dung dịch/ hóa chất, hóa chất pha loãng điện giải có thành phần là sodium chloride, muối hoạt hóa dùng trong bể mạ đồng trong công nghệ sản xuất, muối có thành phần là Liti/Phốt-pho… thuộc mã HS 2501. Theo doanh nghiệp thì các mặt hàng này thuộc các nhóm mặt hàng khác như natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở trong dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển…, không phải là “muối” thuộc diện quản lý theo hạn ngạch thuế quan theo Điều 11 Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Bộ Công Thương tại các Công văn số 3457/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2022, Công văn số 555/TCHQ-GSQL ngày 09/02/2023 và Công văn số 4254/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2023 về phạm vi áp dụng, mô tả chi tiết mặt hàng muối nhập khẩu thuộc diện quản lý hạn ngạch thuế quan theo quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BCT nêu trên.

Ngày 21/9/2023, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương đã có Công văn số 778/XNK-TLH trả lời Tổng cục Hải quan, trong đó nêu rõ mặt hàng muối quản lý theo hạn ngạch thuế quan áp dụng đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu được xác định thuộc mã HS 8 số thuộc nhóm 4 số 2501.

Do vậy, mới đây, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát lại các tờ khai hải quan đã được thông quan, giải phóng hàng để áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BCT và công văn số 778/XNK-TLH dẫn trên./.

STT

Tên hàng hóa

Mã HS
(Áp dụng đối với toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số)

1

Đường tinh luyện, đường thô

1701

2

Muối

2501

3

Thuốc lá nguyên liệu

2401

4

Trứng gia cầm

0407

(Không bao gồm trứng đã thụ tinh để ấp thuộc các mã HS: 04071110, 04071190, 04071911, 04071919, 04071991 và 04071999)

Muối trong Danh mục hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu tại Điều 11 Thông tư 12/2018/TT-BCT.