Ngày 16/5/2024, Bộ Công Thương đã công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam năm 2023. Lễ công bố nằm trong khuôn khổ Hội thảo ‘Ứng dụng công nghệ để phát triển ngành Thương mại điện tử và Logistics hiện đại, bền vững’.

Báo cáo XNK Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình XNK của từng nhóm mặt hàng, thị trường, tình hình tận dụng các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Báo cáo XNK trong những năm qua đã cung cấp thông tin minh bạch, có hệ thống, được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghiên cứu và đào tạo quan tâm, tín nhiệm và đánh giá cao.

Công tác biên soạn Báo cáo XNK hàng năm được Bộ Công Thương coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thể hiện tinh thần hỗ trợ, kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng; góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế – xã hội của Chính phủ.

Bộ Công Thương công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023

Năm 2023 là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Công Thương biên soạn và xuất bản Báo cáo này. Báo cáo XNK năm 2023 đã tập hợp tương đối đầy đủ không chỉ riêng các hoạt động XNK mà cả các hoạt động quản lý của các cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan khác.

Theo báo cáo, năm 2023 là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, do đó chịu tác động mạnh từ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, sụt giảm tổng cầu, biến động thị trường và điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn, nhất là chính sách lãi suất – tỷ giá. Các động lực tăng trưởng chính của Việt Nam như đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước gặp nhiều thách thức.

Những khó khăn từ cả nguồn cung nguyên vật liệu và nhu cầu tiêu dùng hàng hóa đã tác động làm suy giảm kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong năm 2023.

Theo số liệu sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu đạt 354,7 tỷ USD, giảm 4,6% so với năm trước, nhập khẩu đạt 326,4 tỷ USD, giảm 9,2% so với năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2023 xuất siêu 28,3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, báo cáo XNK năm 2023 có một số nội dung mới như: Xuất xứ hàng hóa; Tình hình thực thi các hiệp định thương mại tự do sau: EVFTA, CPTPP, UKVFTA, RCEP; Công tác triển khai đàm phán, ký kết, nâng cấp các hiệp định FTA; một số điểm mới trong triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động XNK…

Ấn phẩm “Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023”.

Cũng theo báo cáo XNK Việt Nam năm 2023, 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước năm 2023 lần lượt là: TP Hồ Chí Minh kim ngạch 42.460.418.319 USD; Bắc Ninh kim ngạch 39.302.697.091 USD; Bình Dương kim ngạch 30.605.339.811 USD; Hải Phòng kim ngạch 26.797.379.584 USD; Thái Nguyên kim ngạch 25.687.769.353 USD; Bắc Giang kim ngạch 24.499.431.359 USD; Đồng Nai kim ngạch 21.624.486.427 USD; Hà Nội kim ngạch 16.655.817.179 USD; Phú Thọ kim ngạch 10.576.345.632USD; Vĩnh Phúc kim ngạch 9.970.966.301 USD;

10 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu thấp nhất lần lượt là: Lai Châu kim ngạch 12.923.730 USD, Điện Biên kim ngạch 22.465.353 USD, Sơn La kim ngạch 25.581.267 USD, Bắc Cạn kim ngạch 37.690.290 USD, Ninh Thuận kim ngạch 62.550.821 USD, Cao Bằng kim ngạch 85.865.808 USD, Đắc Nông kim ngạch 100.263.092 USD, Hà Giang kim ngạch 145.909.898 USD, Quảng Bình kim ngạch 179.648.333 USD, Tuyên Quang kim ngạch 183.796.093 USD.

Theo: Tổng cục Hải quan