Những trường hợp tính trị giá phần mềm vào trị giá hải quan

Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hóa NK không phải là phương tiện trung gian thì trị giá phần mềm sẽ được tính trong trị giá hàng hóa NK.

Việc tính trị giá phương tiện trung gian, phần mềm được thực hiện theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 2 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Đây là một trong những trường hợp tính trị giá phần mềm vào trị giá hải quan mà Tổng cục Hải quan hướng dẫn về cách tính phí bản quyền phần mềm thiết kế.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì trị giá hàng hóa NK bao gồm cả trị giá phần mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phần mềm vào hàng hóa NK nếu thuộc một trong các trường hợp:

Trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm không được tách với trị giá của phương tiện trung gian

Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phần mềm liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC (như phí bản quyền).

Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hóa NK không phải là phương tiện trung gian.

Việc tính trị giá phương tiện trung gian, phần mềm được thực hiện theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 2 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Theo đó, để xác định trị giá hải quan đối với phần mềm DN cần căn cứ vào hồ sơ thực tế NK đối chiếu với các quy định nêu trên để khai báo và tính thuế theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Theo báo Hải quan