Nguyên liệu nhập khẩu SXXK không phải kiểm tra an toàn thực phẩm

Đây là khẳng định của cơ quan Hải quan trước thắc mắc của DN liên quan đến việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về kiểm tra chuyên ngành đối với nguyên liệu thực phẩm NK để sản xuất hàng XK tại Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ, ngày 5/12/2016.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái – Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Q.HÙNG

Trước đó Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh đã có kiến nghị với cơ quan Hải quan cho phép DN được sử dụng văn bản hướng dẫn của Cục Thú y và bộ hồ sơ hải quan để thông quan các lô hàng là nguyên liệu thực phẩm để sản xuất hàng XK mà không cần phải nộp kết quả kiểm tra nhà nước khác về kiểm dịch, an toàn thực phẩm khi làm thủ tục hải quan.

Liên quan đến vướng mắc của DN, Tổng cục Hải quan đã làm rõ hai vấn đề: Về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng XK và về kiểm dịch đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng XK.

Đối với vấn đề kiểm tra an toàn thực phẩm, thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 103/NQ-CP, Tổng cục Hải quan và Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) đã có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, DN không phải thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK theo loại hình SXXK hoặc nhập gia công hàng XK.

Về việc kiểm dịch đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng XK, căn cứ Luật Thú y và Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc Danh mục phải kiểm dịch động vật thì hàng hóa NK là nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất hàng XK không thuộc đối tượng được miễn kiểm dịch khi NK.

Thực hiện hướng dẫn trên, phóng viên đã liên hệ với một CBCC Chi cục Hải quan Móng Cái, được biết, hiện nay cơ quan Hải quan không yêu cầu DN kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK theo loại hình SXXK hoặc nhập gia công hàng XK để thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, các quy định về kiểm dịch cơ quan Hải quan và DN vẫn phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong khi đó, liên quan đến việc hàng hóa NK vừa thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm vừa thuộc diện kiểm dịch, Bộ Tài chính đã có công văn kiến nghị 3 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Y tế xem xét chấp thuận cho hàng hóa NK thuộc diện vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm vừa phải kiểm dịch chỉ cần sử dụng một chứng từ kiểm tra duy nhất để làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Tuy nhiên, trong khi chờ các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, sửa đổi các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, DN vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành.

Tại điểm 3 Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ nêu rõ: Chính phủ thống nhất cho phép DN được miễn kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt Nam đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước. Trong thời gian chưa sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, thực hiện theo quyết nghị của Chính phủ.

Theo báo Hải quan