Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài .
Hiện tại theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, thì công ty chúng tôi nhập khẩu sẽ theo mã loại hình là A41.
Mong quý cơ quan giải đáp với mã loại hình A41 này , chúng tôi mở tờ khai nhập khẩu ở chi cục Hải quan nào cũng được ( vd: sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, Chi cục hải quan CPN,…) hay chỉ được mở ở Chi cục HQ quản lý đầu tư .
Kính mong tổ tư vấn giải đáp gíup .

Nội dung câu trả lời:

Đơn vị phụ trách: Cục Giám sát quản lý về hải quan
Văn bản liên quan:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng thì mã loại hình A41 – nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu – sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX), doanh nghiệp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất).

Căn cứ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan thì:

“1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan

b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình một số loại hình cụ thể thì địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.”

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, mục đích sử dụng hàng hóa, hồ sơ, chứng từ có liên quan, đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tìm nội dung văn bản đã nêu ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.