Những mặt hàng xuất khẩu chính 2 tháng 2017

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng/2017 không có nhiều biến động so với năm 2016. Trong đó, 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam chiếm tỷ trọng tới 71,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, lớn nhất vẫn là điện thoại di động và linh kiện các loại chiếm tỷ trọng 17,1% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; hàng dệt may đứng thứ 2 với tỷ trọng 12,9%; tiếp theo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm tỷ trọng 12,1%.

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam 2 tháng/2017.

Điện thoại các loại và linh kiện: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 đạt kim ngạch hơn 2,36 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 đạt gần 4,69 tỷ USD, giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 2 tháng/2017 chủ yếu gôm: Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với 546 triệu USD, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2016; Hàn Quốc 461 triệu USD, tăng 42,1%; Hoa Kỳ với 396 triệu USD, giảm 27,6%; ….

Hàng dệt may: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,39 tỷ USD, giảm 35,7% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 đạt 3,53 tỷ USD, tăng 8,4% so với 2 tháng/2016. Xuất khẩu nhóm hàng dệt may đạt tăng trưởng tốt ở tất cả các thị trường chính, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 1,72 tỷ USD, tăng 7%; sang EU: 488 triệu USD, tăng 7,1%; sang Nhật Bản: 438 triệu USD, tăng 8,5%; sang Hàn Quốc: 377 triệu USD, tăng 14,4%…

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: Xuất khẩu nhóm hàng này có đóng góp lớn nhất (hơn 1 tỷ USD) vào mức tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong 2 tháng đầu năm vượt mốc 3 tỷ USD, đạt 3,31 tỷ USD, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Malaixia tăng cao, lần lượt đạt 826 triệu USD, gấp hơn 2 lần và 234 triệu USD, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi các thị trường khác vẫn duy trì tốc độ tăng ổn định.

Giày dép các loại:  Trị giá xuất khẩu giày dép của cả nước trong 2 tháng/2017 đạt 2,03 tỷ USD, tăng 8,6%; (viết thêm tháng 2)

Xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng xuất khẩu chung của nhóm hàng này. Trong đó xuất sang Hoa Kỳ đạt 653 triệu USD, tăng 8,7%; sang Trung Quốc đạt 175 triệu USD, tăng 33%… Riêng đối với thị trường lớn nhất là EU, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 654 triệu USD, chỉ tăng 4,1% so với 2 tháng/2016.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác:  Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 đạt 908 triệu USD, giảm 7% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 2 tháng/2017 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 380 triệu USD, tăng 28,7%; Nhật Bản với 243 triệu USD, tăng 11,2%; Trung Quốc với 229 triệu USD, tăng 108,3%; …

Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 đạt kim ngạch 454 triệu USD, giảm 25,4% so với tháng trước. Đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 đạt 1,07 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ 2 tháng/2017 được xuất khẩu chủ yếu đến các thi trường Hoa Kỳ với kim ngạch 414 triệu USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; sang Trung Quốc với 162 triệu USD, tăng 65,1%; sang Nhật Bản với 146 triệu USD, giảm 0,6%; …

Xuất khẩu hàng nông sản (bao gồm: hàng rau quả, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn, cao su): Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 hơn 1,21 tỷ USD, tăng nhẹ 3,2% so với trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 đạt gần 2,39 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng/2017 đạt tăng mạnh nhất là các nhóm hàng như hàng rau quả tăng 27,3% so với cùng kỳ; cà phê tăng 28,8%, đặc biệt mặt hàng cao su tăng 27,7% về lượng nhưng tăng 130,4% về trị giá. Ở chiều ngược lại gạo lại là mặt hàng có mức giảm mạnh với việc giảm 23,5% về lượng và giảm 27,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; hạt tiêu tăng 11,1% về lượng nhưng giảm 13,5% về trị giá; …

Hàng thủy sản: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng suy giảm 13,5% nhưng tính chung trong 2 tháng đầu năm 2017 tăng tới 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong tháng 2/2017 đạt 426 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch trong 2 tháng lên 915 triệu USD. Trong đó, xuất sang Hoa Kỳ đạt 153 triệu USD, giảm 18,6%; sang Nhật Bản đạt 150 triệu USD, tăng 28,4%; sang Trung Quốc đạt 88 triệu USD, tăng 18,8%…

Theo báo Hải quan