Máy photo kết hợp 3 hoặc 4 chức năng có thuế NK 0%

Máy kết hợp 4 chức năng copy-in-scan-fax hoặc là máy 3 chức năng copy-in-scan có khả năng kết hợp với máy xử lý dữ liệu tự động phù hợp phân loại mã số 8443.31.90, thuế suất thuế NK 0%.
Ảnh minh họa.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Sơn xin được hướng dẫn phân loại các mặt hàng thuộc mã số 8443.31.90 liên quan đến các máy photo 3 chức năng photo-in-scan và 4 chức năng photo-in-scan-fax đã qua sử dụng (mặt hàng này đã được phân tích phân loại tại Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu, nay là Cục Kiểm định Hải quan).

Theo phân tích của Tổng Cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở nội dung và cấu trúc nhóm 84.43, hàng hoá nhập khẩu được xác định là máy kết hợp 4 chức năng copy-in-scan-fax có khả năng kết hợp với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc là máy 3 chức năng copy-in-scan có khả năng kết hợp với máy xử lý dữ liệu tự động, chưa được mô tả tại các mã 8443.31.10, 8443.31.20, 8443.31.30 thì phù hợp phân loại mã số 8443.31.90 tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, thuế suất thuế NK 0%.

Theo báo Hải quan