Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan Đắk Lắk trong việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa NK tại chỗ.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Săm Pun, Cục Hải quan Hà Giang. Ảnh: T.Trang.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK 2016 quy định thì hàng hóa XK, NK tại chỗ thuộc đối tượng chịu thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật Thuế XK, thuế NK và Hiệp định chung về thuế quan và thương mại năm 1994 về quy định đối xử tối huệ quốc, thì: trường  hợp hàng hóa XNK tại chỗ, cụ thể là hàng hóa mua bán giữa DN Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với DN khác tại Việt Nam (cả hai DN ở Việt Nam nằm ngoài khu phi thuế quan), không có C/O ưu đãi đặc biệt vẫn được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi.

Theo báo Hải quan