Lưu ý thời điểm nộp C/O mẫu EAV để hưởng ưu đãi thuế đặt biệt

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thời điểm nộp C/O mẫu EAV để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Tây (Hà Nội).

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Tây (Hà Nội).

Theo đó, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ trên quy định về thời hạn nộp hồ sơ hải quan tại Điều 25 Luật Hải quan và Điều 16, phụ lục 1, Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20-9-2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Cụ thể, trường hợp khai hải quan điện tử, người khai hải quan nộp C/O tại thời điểm nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan.

Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp C/O khi đăng ký tờ khai hải quan.

Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan Hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong các trường hợp được quy định tại khoản 2, Điều 20, Phụ lục 1, Thông tư số 21/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương (Nếu do lỗi hoặc sai sót không cố ý trên bản gốc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xử hàng hóa thay thế cho bản gốc Giấy chứng nhận xuất xứ. Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải ghi rõ cụm từ “ISSUED IN SUBSTITUTION FOR THE CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER_ DATE_”. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp thay thế này có hiệu lực không quá 12 tháng kể từ ngày cấp bản gốc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa).

Theo Báo Hải quan