Kết nối hệ thống CNTT giám sát hải quan tại cảng Cát Lái

Sáng 26-12, tại cảng Cát Lái (TP.HCM), Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã đưa vào sử dụng hệ thống kết nối công nghệ thông tin để thực hiện giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại cảng biển theo Điều 41 Luật Hải quan.

Cơ quan Hải quan trao đổi triển khai giám sát Hải quan điện tử tại cảng Cát Lái sáng 26-12.

Cơ quan Hải quan trao đổi triển khai giám sát Hải quan điện tử tại cảng Cát Lái sáng 26-12.

Có mặt ngay từ đầu giờ sáng để kiểm tra công tác triển khai chương trình, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ chuẩn bị sẵn sàng các bước để thực hiện. Bước đầu, chương trình giám sát theo Điều 41 Luật Hải quan sẽ được chạy song song cùng với quy trình hiện tại.

Đúng 8 giờ sáng, công chức Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã dừng nghiệp vụ xác nhận qua khu vực giám sát để thực hiện chạy thử nghiệm chương trình mới.

Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình này, tránh phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa của doanh nghiệp, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã đưa ra nhiều giải pháp xử lý các tình huống phát sinh.

Trong đó, đối với sự cố mạng, sẽ có 2 đường truyền chạy song song giữa kết nối hệ thống của cảng với hệ thống của Tổng cục Hải quan. Khi đường truyền chính bị sự cố, đội ngũ kĩ thuật các bên sẽ thực hiện đổi IP máy chủ. Trong thời gian triển khai thực các chuyên gia CNTT của FPT, Tổng cục Hải quan, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Cục Hải quan TP.HCM… sẽ phối hợp xử lý trực tiếp để chương trình chạy thông suốt.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, hiện nay, trung bình mỗi ngày Chi cục thực hiện xác nhận giám sát khoảng 5.000-6.000 container, ngày cao điểm lên đến 9.000-10.000 container.

DN chờ xác nhận tờ khai đã qua khu vực giám sát tại cảng Cát Lái sáng 26-12-2016

DN chờ xác nhận tờ khai đã qua khu vực giám sát tại cảng Cát Lái sáng 26-12-2016

Thực hiện giám sát hải quan đối với hàng XNK theo Điều 41 Luật Hải quan, doanh nghiệp không phải thực hiện khâu xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát, vì tất cả thông tin này được cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện xác nhận trên hệ thống điện tử.

Theo đó, đối với container hàng xuất, nếu tờ khai đủ điều kiện qua khu vực giám sát thì công chức hải quan xác nhận lên danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát để doanh nghiệp đưa sang Bộ phận đăng kí tàu xuất – Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn để giữ lại chứng từ và chuyển lên phòng vận hành để cập nhật vào hệ thống.

Đối với container hàng nhập khẩu, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ bố trí nhân viên cùng công chức Hải quan tiếp nhận danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát và chuyển lên phòng vận hành cập nhật vào hệ thống.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM, triển khai thực hiện Điều 41 Luật Hải quan và Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan tại các cảng biển thuộc địa bàn quản lý của DN không phải là việc cơ quan Hải quan chuyển trách nhiệm sang cho DN cảng mà là thay đổi cơ bản phương pháp quản lý của hải quan từ thủ công sang điện tử. Thực hiện nội dung này vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của DN để từ đó xây dựng kế hoạch và phối hợp với cơ quan Hải quan tổ chức triển khai đúng theo kế hoạch, thời gian đề ra.

Đại diện Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, việc triển khai thành công hệ thống kết nối CNTT để thực hiện Điều 41 Luật Hải quan tại cảng Cát Lái góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT đối với hoạt động giao nhận hàng hóa, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ cảng, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan Hải quan.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 31-12-2016, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện chạy thử nghiệm chương trình giám sát điện tử song song với chương trình hiện tại. Từ ngày 1-1-2017 sẽ chất dứt chương trình cũ, thực hiện chạy chính thức chương trình giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại cảng biển theo Điều 41 Luật Hải quan.

Theo Báo Hải quan