Phải xuất trình giấy tờ gì khi Hải quan kiểm tra sau thông quan?

Khi cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan, doanh nghiệp phải xuất trình hồ sơ, chứng từ thế nào?

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Bình.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Bình.

Báo Hải quan vừa nhận được phản ảnh của doanh nghiệp với nội dung: “Doanh nghiệp chúng tôi nhận được yêu cầu kiểm tra sau thông quan của Chi cục Hải quan Thái Bình (Cục Hải quan Hải Phòng). Khi chúng tôi xuất trình tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan thì cơ quan Hải quan yêu cầu chúng tôi xuất trình thêm Danh sách container có mã vạch có dấu của công chức Hải quan xác nhận hàng qua khu vực giám sát. Xin hỏi quý Báo: Yêu cầu của Chi cục Hải quan Thái Bình về việc cung cấp Danh sách container có mã vạch có dấu của công chức Hải quan có đúng không, được quy định tại văn bản nào?”.

Liên quan đến câu hỏi của bạn đọc, Tổ tư vấn (Báo Hải quan) trao đổi với lãnh đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Hải Phòng) và tư vấn như sau:

Trường hợp bạn đọc hỏi liên quan đến công tác kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan. Khoản 2 Điều 79 (quy định về kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan) Luật Hải quan quy định: “Người khai hải quan có trách nhiệm giải trình, cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan đến hồ sơ đang được kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan Hải quan. Trong thời gian kiểm tra, người khai hải quan có quyền giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ hải quan”.

Đề nghị bạn đọc căn cứ quy định của Luật Hải quan và trường hợp thực tế của doanh nghiệp để thực hiện.

Theo Báo hải quan