Nội dung câu hỏi:

Bên e có nhập hàng là linh kiện phanh xe máy theo loại hình A12 về để sx kinh doanh.
Tuy nhiên , bên e phát hiện 1 số hàng chưa đúng chúng loại ( hàng chưa qua sử dụng)
Bên e đã tiến hành xuất trả hàng theo loại hình B13 .
Vậy cho e hỏi : Số hàng xuất trả theo loại hình B13 bên e có được hoàn thuế VAT không ạ?
Nếu được hoàn thì thủ tục như thế nào ? và cơ quan nào tiếp nhận hồ sợ ạ ( cơ quan hải quan hay cơ quan thuế ạ)

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:

Ngày 14/3/2019 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1453/TCHQ-TXNK gửi các Cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu trả lại.

1. Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký trước ngày 01/07/2016:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trở lại chủ hàng nước ngoài, tờ khai xuất khẩu đăng ký trước ngày 01/07/2016, cơ quan hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo đúng quy định.

2. Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 01/07/2016 đến trước ngày 01/02/2018:

Ngày 2/4/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 3761/BTC-CST hướng dẫn thực hiện (gửi kèm). Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng sau đó xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài, tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 01/07/2016 đến trước ngày 01/02/2018 thì không được hoàn thuế mà thực hiện kê khai, khấu trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty liên hệ cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

3. Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 01/02/2018:

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13;

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định trên đối chiếu với trường hợp phát sinh cụ thể để thực hiện theo quy định.

Công ty có thể tìm nội dung văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.