Nội dung câu hỏi:

Theo quyết định 1719/qd-bct ngày 06/07/2021 liên quan chống bán phá giá đối với sorbitol có hs code 29054400 và 38246000 có đặc tính sorbitol lỏng với hàm lượng sorbitol tính theo chất khô <50%.

vậy Cho e hỏi cùng hs code trên nhưng sorbitol dạng lỏng có hàm lương chất khô >50% hoặc dạng bột có thuộc hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời theo quyết định 1719 trên không ah?

Kính mong được quí anh chi phản hồi.

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ khoản 1 Thông báo áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a.

1. Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời

a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

– Tên gọi: Sorbitol.

– Đặc tính cơ bản: Sorbitol dạng lỏng (xirô Sorbitol) với hàm lượng D- Sorbitol tính theo chất khô không nhỏ hơn 50%.

b) Mã số hàng hóa (Mã HS) và mức thuế nhập khẩu hiện hành

Tại thời điểm hiện tại, hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) tạm thời được phân loại theo mã HS sau: 2905.44.00 và 3824.60.00.”

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên, đối chiếu với hàng hóa thực tế để thực hiện theo đúng quy địnhCông ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Related Posts