Maersk có kế hoạch loại bỏ các thương hiệu Hamburg Süd 152 tuổi và Sealand tiên phong trong lĩnh vực container hóa.

Gary Howard | 27 Tháng một, 2023

Việc hợp nhất các thương hiệu thuộc sở hữu của Maersk là một phần trong chiến lược thống nhất cấu trúc của Maersk, loại bỏ các rào cản nội bộ trong tổ chức cản trở hoạt động và điều chỉnh cấu trúc của Maersk phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hamburg Süd được thành lập tại Đức vào năm 1871 và được Maersk Line mua lại vào năm 2017. Sealand là một thương hiệu đồng nghĩa với tài xế xe tải và doanh nhân người Mỹ Malcom McLean, người đã phổ biến vận tải container bằng đường biển vào năm 1956 khi tàu chở dầu SS Ideal-X được chuyển đổi lên đường với hàng hóa tiêu chuẩn hóa Container 35 feet. Maersk mua lại Sealand vào năm 1999.

“Chúng tôi mong muốn thống nhất các thương hiệu và cấu trúc của mình theo cách phản ánh tốt hơn thực tế của khách hàng. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ cho phép chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu hậu cần của bạn hàng ngày,” Maersk cho biết trong một thông báo gửi tới khách hàng.

Maersk cho biết một đánh giá chuyên sâu về tương lai của từng thương hiệu ở các khu vực địa lý khác nhau sẽ được thực hiện, đồng thời các hợp đồng và thỏa thuận hiện có sẽ được tuân thủ.

Trong một câu hỏi thường gặp được đăng trên trang web của mình, Maersk cho biết các mốc thời gian đang được hoàn thiện cho việc ngừng hoạt động của các thương hiệu. Cũng như Sealand và Hamburg Süd, tất cả các thương hiệu được mua lại gần đây như Senator và LF Logistics cũng như Twill sẽ ngừng hoạt động.

Giải thích về thời điểm di chuyển, Maersk cho biết: “Mặc dù chúng tôi hiện là một công ty có sự hiện diện ngày càng tăng trong chuỗi cung ứng vận tải và hậu cần, nhưng chúng tôi phải nhớ rằng một phần của Maersk có thể có mối quan hệ khách hàng hoặc nhà cung cấp với bên thứ ba và một bộ phận khác của Maersk có thể cạnh tranh với chính bên thứ ba đó. Chúng ta phải luôn đảm bảo rằng dữ liệu của bên thứ ba mà Maersk có được từ mối quan hệ khách hàng hoặc nhà cung cấp không chuyển sang một bộ phận khác của Maersk cạnh tranh với bên thứ ba đó.”

Thay đổi lớn mới nhất tại Maersk sau thông báo vào đầu tuần này rằng Maersk và MSC sẽ hủy bỏ liên minh 2M vào năm 2025.