Việc mua lại cổ phần của nhà điều hành cảng Trung Quốc Cosco Shipping Ports trong một cảng container ở cảng Hamburg đã một lần nữa vấp phải rào cản chính trị khi Đức đang đánh giá lại thỏa thuận. Theo một quan chức của bộ kinh tế Đức, Đức đang xem xét liệu có cho phép công ty Trung Quốc mua cổ phần tại cảng Hamburg hay không sau khi cảng này được phân loại lại thành cơ sở hạ tầng quan trọng. Chính phủ đang xem xét những tác động của thỏa thuận này đối với tình hình và chưa tiết lộ bất kỳ kết quả nào có thể được đưa ra.

Vào tháng 9 năm 2021, Cosco Shipping Ports và Hamburger Hafen und Logistik Akiengesellschaft (HHLA) đã thỏa thuận về việc Cosco mua lại 35% cổ phần của bến container Tollerort ở cảng Hamburg nhằm tăng cường kết nối trong lĩnh vực hậu cần giữa Trung Quốc và Hamburg.

Tuy nhiên, giao dịch đã bị hoãn lại và HHLA đã đưa ra một quyết định là cho phép Cosco Shipping Ports mua một cổ phần nhỏ hơn là 24,9% trong bến container Tollerort vào tháng 10 năm ngoái.

Theo: Seatrade Maritime