Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 3160/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội.
Theo đó, việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (xuống còn 8%) tiếp tục được thực hiện từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Điều 1 Nghị định số 72/2024/NĐ-CP và các Phụ lục I, II, và III ban hành kèm theo Nghị định này.
Để được áp dụng mức thuế suất 8% đối với hàng hóa thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 142/2024/QH15 tại khâu nhập khẩu, khi khai tờ khai hải quan nhập khẩu trên Hệ thống VNACCS/VCIS, doanh nghiệp cần chọn đúng mã VB225 tại ô chỉ tiêu thông tin “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” trên tờ khai điện tử nhập khẩu đăng ký kể từ 0h00’ ngày 01/7/2024 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8%.
Mã VB225 không áp dụng cho các trường hợp sau: hàng hóa là các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; các mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng mức thuế suất thuế GTT 0%, 5% và 10% theo quy định tại Luật Thuế GTGT.
Việc khai báo mã thuế giá trị gia tăng VB225 chỉ áp dụng đối với các mặt hàng thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 142/2024/QH15, được thực hiện từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Các nhóm hàng hóa không được giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 72/2024/NĐ-CP bao gồm:
– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo: Tổng cục Hải quan