Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2023 (từ ngày 16/3 đến ngày 31/3/2023) đạt 30,79 tỷ USD, tăng 13,3% (tương ứng tăng 3,62 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 3/2023.  

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 3/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong quý I/2023 đạt 153,79 tỷ USD, giảm 13,5% (tương ứng giảm 24,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 107,76 tỷ USD, giảm 13,2% (tương ứng giảm 16,3 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 46,04 tỷ USD, giảm 14,4% (tương ứng giảm 7,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 3 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,98 tỷ USD. Tính trong quý I/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 4,81 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3 năm 2023 đạt 16,38 tỷ USD, tăng 22,8% (tương ứng tăng 3,05 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 3/2023.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 3/2023 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 3/2023 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại & linh kiện tăng 715 triệu USD, tương ứng tăng 40,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 442 triệu USD, tương ứng tăng 19,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 432 triệu USD, tương ứng tăng 27,5%; sắt thép các loại tăng 274 triệu USD, tương ứng tăng 131,7%; giày dép các loại tăng 157 triệu USD, tương ứng tăng 22,2%…

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 3 năm 2023 so với kỳ 1 tháng 3 năm 2023

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Như vậy, tính trong quý I/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 79,3 tỷ USD, giảm 11,8%, tương ứng giảm 10,58 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 3/2023 đạt 12,02 tỷ USDtăng 23,3% tương ứng tăng 2,27 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong quý I/2023 của nhóm các doanh nghiệp này lên 59,06 tỷ USD, giảm 10,6% (tương ứng giảm 7,03 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2023 đạt 14,4 tỷ USD, tăng 4,2% (tương ứng tăng 576 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 3/2023.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 3/2023 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 300 triệu USD, tương ứng tăng 9,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 145 triệu USD, tương ứng tăng 8,5%; hạt điều tăng 82 triệu USD, tương ứng tăng 51,7%…

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 3 năm 2023 so với kỳ 1 tháng 3 năm 2023

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Như vậy, tính trong quý I/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 74,49 tỷ USD, giảm 15,4% (tương ứng giảm 13,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,06 tỷ USD, tăng 4% (tương ứng tăng 346 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 3/2023Tính trong quý I/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 48,7 tỷ USD, giảm 16% (tương ứng giảm 9,29 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo: Tổng cục Hải quan