Theo kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục Hải quan sẽ chính thức vận hành phần mềm dịch vụ công trực tuyến vào ngày 1-1-2017.

Tổng cục Hải quan phấn đấu đến năm 2017, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 70% mức độ 4.

Tổng cục Hải quan phấn đấu đến năm 2017, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 70% mức độ 4.

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống này sẽ được cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động đào tạo, tập huấn cho CBCC của đơn vị về việc sử dụng phầm mềm dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đóng trến địa bàn về kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan.

Mục tiêu triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan là xây dựng trung tâm dịch vụ hải quan thông minh, hỗ trợ người khai hải quan, doanh nghiệp, hãng vận tải, CBCC Hải quan và các đối tượng khác liên quan đến ngành Hải quan.

Dịch vụ cung cấp cho người dùng bao gồm: Khai báo-tiếp nhận-giải quyết yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; thanh toán phí và lệ phí; trao đổi thông tin hai chiều, thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục.

Các dịch vụ có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi và bằng nhiều phương tiện khác nhau. Triển khai các chức năng, các dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng thiết bị điện tử thông tin.

Có chức năng thanh toán trực tuyến các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến thủ tục hành chính. Tích hợp trao đổi thông tin với các hệ thống khác trong ngành Hải quan. Trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng có liên quan. Xây dựng chức năng để tiếp nhận và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân qua các kênh: Voice, email, web.

(Theo Báo Hải Quan Online)