Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia đối với đường hàng không, sáng 27-10, các thành viên trong ban triển khai dự án thuộc Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội đã tổ chức họp bàn với đại diện các hãng hàng không.

1_26332

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Trần Hiệu đã thông tin tới các hãng hàng không về kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không. Đây là chủ trương chung của Chính phủ nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính)-Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN là đơn vị đầu tiên mới triển khai hệ thống, tiếp nhận thông tin từ các hãng hàng không theo quy định tại các văn bản pháp lý.

Theo ông Nguyễn Trần Hiệu, việc triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không sẽ khắc phục những bất cập hiện nay về cung cấp thông tin hành khách, hàng hóa trước chuyến bay của các hãng hàng không cho cơ quan quản lý. Thay vì cung cấp bằng bản giấy và phải gửi đến nhiều cơ quan quản lý nhà nước tại sân bay, khi triển khai trên Cơ chế một cửa, các hãng hàng không thực hiện khai báo bằng điện tử và chỉ gửi tới một nơi; thông tin này sau đó sẽ được chia sẻ đến các cơ quan quản lý. Việc khai báo và tiếp nhận, xử lý thông tin trên Cơ chế một cửa quốc gia sẽ tạo ta một dây chuyền quản lý hiệu quả và tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, hành khách đường hàng không.

Bên cạnh đó, việc triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không cũng sẽ thống nhất các chứng từ, hồ sơ mà các hãng hàng không có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan. Bởi hiện nay, các hãng hàng không mới chỉ thực hiện một phần quy định hiện nay về việc cung cấp thông tin trước chuyến bay. Chủ yếu thực hiện theo Nghị định 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không (thông tin về phương tiện, hành khách). Trong khi đó, tại Điều 61 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định các hãng hàng không có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan các hồ sơ như sau:

Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường hàng không trong trường hợp tàu bay vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Thông tin về vận đơn thứ cấp trong trường hợp tàu bay vận chuyển hàng hóa nhập khẩu;

Danh sách hành khách trong trường hợp tàu bay vận chuyển hành khách;

Danh sách tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay;

Bản lược khai hành lý ký gửi trong trường hợp tàu bay vận chuyển hành khách.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đã giới thiệu tới các hãng hàng không mô hình, kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không.

Đại diện các hãng hàng không đều cho rằng việc thực hiện chủ trương của Chính phủ sẽ tạo thuận lợi cho các hãng hàng không, giảm thiểu việc cung cấp cùng một thông tin chuyến bay cho quá nhiều cơ quan quản lý nhà nước tại sân bay.

Bên cạnh đó, các bên tham gia cũng cho ý kiến về lộ trình triển khai, cách thức phối hợp với cơ quan Hải quan trong việc xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng các quy định về kết nối, trao đổi thông tin với cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật để đáp ứng tiến độ triển khai chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không cho tất cả các hãng hàng không từ 1-3-2017.

(Theo Hải Quan Online)