Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi muốn nhập xe trượt nước thể thao hiệu Yamaha nguyên chiếc. Vậy cho chúng tôi hỏi thị trường Mỹ hay Châu Âu nhập hàng về Việt Nam thì thị trường nào có C/O Form Ưu đãi thuế nhập khẩu.
Chúng tôi từng nhập thị trường Nhật thì giữa Việt Nam và Nhật có C/O Form JV ưu đãi thuế nhập khẩu.

Hình đính kèm là xe trượt nước thể thao hiệu Yamaha.

Rất mong sớm nhận được phản hồi từ tổ tư vấn.

Nội dung câu trả lời:

Vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu nếu đáp ứng các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu quy định tại Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ thì được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định này.

Hiện nay, Việt Nam chưa có Hiệp định song phương với Mỹ về ưu đãi thuế nhập khẩu, do đó, hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi MFN ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.