Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi có một lô hàng muốn tạm xuất để sửa chữa do bị hư hại, có quy định rõ trong hợp đồng kinh tế.
Chúng tôi đã tiến hành mở tờ khai ở chi cục Hải quan của khẩu Hữu Nghị, sau khi khai chính thức vào tháng 1/2021, tờ khai đã được phần luồng đỏ.
Tuy nhiên sau đó do có vẫn đề với NCC, nên chúng tôi không tiến hành bảo hành sản phẩm nữa.

Vậy tờ khai đã được phân luồng kia có cần phải hủy không?
Thủ tục hủy tờ khai có thể thực hiện qua dịch vụ công hay phải gửi công văn cho HQ Hũu Nghị,?
Tính từ lúc mở TK đã gần 3 tháng, vậy giờ công ty tôi phải chịu phạt không?

Nội dung câu trả lời:

Do không có hồ sơ vụ việc cụ thể, Tổng cục Hải quan có ý kiến về nguyên tắc như sau:
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) thì các trường hợp tờ khai không có giá trị làm thủ tục hải quan gồm:
“…..a.2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;
a.3) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;
a.4) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra;
a.5) Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai”.
Đề nghị Công ty đối chiếu với các quy định nêu trên để xem xét tờ khai của Công ty có thuộc trường hợp không có giá trị làm thủ tục hải quan hay không. Nếu trường hợp tờ khai không có giá trị làm thủ tục hải quan thì tờ khai của Công ty không thuộc trường hợp áp dụng chế tài xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.
Đề nghị Công ty đối chiếu các quy định nêu trên để xem xét hoặc liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.