Trước phản ánh của một số DN và Cục Hải quan địa phương về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với mặt hàng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế, Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn về vấn đề này.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Tài chính, quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015 thì: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế.”

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại Công văn 17278/BTC-TCT ngày 18-6-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế, có quy định: Các mặt hàng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong y tế có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, các mặt hàng thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y Tế áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp Bộ Y Tế sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật Danh mục trang thiết bị y tế.

Tại công văn 17278/BTC-TCT ngày 20-11-2015 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ dùng cho y tế, vật tư hóa chất xét nghiệm có quy định: về thuế suất thuế GTGT dụng cụ chuyên dùng trong y tế có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC như bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế, mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế được áp dụng thuế GTGT 5%. Mặt hàng có giấy xác nhận của Bộ Y tế đây là trang thiết bị y tế thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn: thiết bị dụng cụ chuyên dùng trong ý tế NK không được nêu tên cụ thể tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được NK theo giấy phép của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Các thiết bị, dụng cụ y tế khác (không có tên tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC, không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được NK theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BTC) nhưng là mặt hàng có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP và Nghị Quyết 35/2016/NQ-CP, trong thời gian Bộ Tài chính chưa sửa Thông tư 26/2015/TT-BTC, nhằm tạo thuận lợi cho DN NK, cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục giải phóng hàng hóa khai là thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế và áp dụng thuế GTGT 5% trên cơ sở văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật của DN về việc kê khai.

Tuy nhiên, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai NK hàng hóa, DN có trách nhiệm nộp văn bản xác nhận của Bộ Y tế cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai NK hàng hóa. Quá thời hạn nêu trên, DN chưa nộp văn bản xác nhận của bộ y tế thì thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan với mức thuế suất thuế GTGT 10% và tính tiền chậm nộp từ ngày giải phóng hàng đến ngày DN nộp đủ tiền thuế theo quy định.

Trường hợp DN đã nộp thuế GTGT 10% đối với hàng hóa là thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế và có văn bản xác nhận của bộ y tế thì cơ quan Hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa cho DN theo quy định tại Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo báo Hải quan