Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2022 là 33,32 tỷ USD, giảm 4% so với tháng trước. Quy mô hàng hóa xuất khẩu của nước ta trong tháng giảm 1,39 tỷ USD đến từ các nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 845 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện giảm 755 triệu USD, giày dép các loại giảm 593 triệu USD, phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 146 triệu USD…

Tính trong 4 tháng/2022, tổng trị giá xuất khẩu đạt 122,48 tỷ USD, tăng 16,5%, tương ứng tăng 17,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: điện thoại các loại & linh kiện tăng 2,48 tỷ USD; hàng dệt may tăng 2,15 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 1,79 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 1,47 tỷ USD; hàng thủy sản 1,16 tỷ USD; giày dép các loại tăng 795 triệu USD … so với cùng kỳ năm 2021.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính

Điện thoại các loại và linh kiện: xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 4/2022 đạt trị giá 5,79 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng trước.

Tính trong 4 tháng/2022, xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 20,66 tỷ USD, tăng 13,7% so với 4 tháng/2021. Trong đó xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường Trung Quốc đạt 4,74 tỷ USD, tăng 19,7%; sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 4,19 tỷ USD, tăng 32,2%; sang EU(27) đạt 2,25 tỷ USD, giảm 7,6%; sang Hàn Quốc đạt 1,98 tỷ USD, tăng 33%… so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng đạt 4,47 tỷ USD, giảm 15,9% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2022 đạt 17,71 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 4 tháng/2022, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Hoa Kỳ đạt 4,47 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước; sang thị trường Trung Quốc đạt 3,86 tỷ USD, tăng 16,6%; sang thị trường EU(27) đạt 2,52 tỷ USD, tăng 15,2%; sang thị trường Hồng Kông đạt 1,82 tỷ USD, giảm 2,7%; sang thị trường Hàn Quốc đạt 1,34 tỷ USD, giảm 2,1%…

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 3,72 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. Tính trong 4 tháng/2022 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 13,68 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 4 tháng qua chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 6,01 tỷ USD, tăng 4,9%; EU (27) với 1,77 tỷ USD, tăng 10,2%; Trung Quốc với 955 triệu USD, tăng 25,8%; Hàn Quốc với 928 triệu USD, tăng 24,7%… so với 4 tháng/2021.

Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng đạt 3,15 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng trước và đạt trị giá cao nhất từ trước tới nay. Trong 4 tháng/2022, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 11,83 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 2,15 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng dệt may 4 tháng/2022 ghi nhận tăng mạnh sang thị trường Hoa Kỳ với trị giá xuất khẩu xấp xỉ 6 tỷ USD, tăng 26,8%, tương ứng tăng 1,26 tỷ USD và đóng góp 59% vào trị giá tăng xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Diễn biến xuất khẩu 4 tháng từ năm 2012 đến năm 2022 cũng cho thấy xuất khẩu nhóm hàng này sang EU cũng tăng vượt trội trong 4 tháng đầu năm nay, đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo, xuất khẩu hàng dệt may sang Nhật Bản đạt 1,05 tỷ USD, giảm 2%; sang Hàn Quốc đạt 1 tỷ USD, tăng 8,7%….

Hàng thủy sản: tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu thủy sản đạt trên 1 tỷ USD và là một trong 5 nhóm hàng chính có đóng góp lớn nhất vào mức tăng xuất khẩu của cả nước so với cùng kỳ năm trước.                            .                            

Trong tháng, xuất khẩu thủy sản đạt 1,13 tỷ USD, tăng 10,8% so với tháng trước. Tính đến hết 4 tháng/2022, xuất khẩu hàng thủy sản đạt 3,65 tỷ USD, tăng cao 46,8% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 1,16 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu sang tất cả các thị trường chính đều tăng cao, cụ thể: sang Hoa Kỳ đạt 850 triệu USD, tăng 75%; sang Trung Quốc đạt 533 triệu USD, tăng mạnh 112%; sang Nhật Bản đạt 492 triệu USD, tăng 14%; sang EU đạt 422 triệu USD, tăng 47,3%…

Cà phê: lượng xuất khẩu trong tháng 4/2022 đạt hơn 157 nghìn tấn, với trị giá 362 triệu USD, giảm 25,4% về lượng và giảm 23,6% về trị giá so với tháng trước. Tính trong 4 tháng/2022, lượng cà phê xuất khẩu đạt 739 nghìn tấn, tăng 26,2% với trị giá xuất khẩu đạt 1,66 tỷ USD, tăng 57,1% so với 4 tháng/2021.

Trong 4 tháng qua, xuất khẩu cà phê sang EU(27) là 311 nghìn tấn, tăng 52,3%; Nhật Bản là hơn 45 nghìn tấn, tăng 13,4%; Hoa Kỳ là hơn 41 nghìn tấn, tăng nhẹ 0,9%…

Gạo: Lượng xuất khẩu trong tháng 4/2022 là gần 556 nghìn tấn với trị giá 276 triệu USD, tăng 4,6% về lượng và tăng 4,9% về trị giá so với tháng trước.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2022, xuất  khẩu gạo đạt 2,06 triệu tấn, tăng 4,8% với trị giá xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 4 tháng qua, xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường: Philippin với 916 nghìn tấn, tăng 28,3%; sang Trung Quốc với 297 nghìn tấn; giảm 19,6%; Bờ Biển Ngà với 213 nghìn tấn, tăng 65%…