Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi có mua 1 lô hàng có xuất xứ tại Malaysia. Tuy nhiên, bên Bán chí cung cấp cho chúng tôi bản gốc C/O được Kedah Chinese Chamber of Commerce and Industry phát hành và bản Preview C/O điện tử được Bộ Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia phát hành (Ref No. PP-2022006-CCF-203309-H-013966; PP-202007-CCF-203309-H-016204).

Chúng tôi cần chứng minh xuất xứ lô hàng trên với bên thứ Ba và bên thứ Ba chỉ chấp thuận C/O do Bộ Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia phát hành mà thôi.

Tôi xin hỏi Quý cơ quan hướng dẫn về thủ tục xác nhận/chứng thực C/O điện tử do Bộ ngoại thương và Công nghiệp Malaysia đã phát hành

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương; Công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018 và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.