Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 107,58 tỷ USD

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/4/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 107,58 tỷ USD, tăng 18,5% (tương ứng tăng gần 16,76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trong kỳ 1 tháng 4/2017 (từ 1/4 – 15/4/2017), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 16,37 tỷ USD, giảm 13,9% (tương ứng giảm gần 2,65 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 3/2017.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 4/2017 thâm hụt khoảng 501 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2017 thâm hụt hơn 2,56 tỷ USD, bằng 4,9% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong nửa đầu tháng 4, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,87 tỷ USD, giảm 13% (tương ứng giảm hơn 1,62 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2017). Tính đến hết ngày 15/4/2017, khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 70,05 tỷ USD, tăng 18,5% (tương ứng tăng gần 10,95 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016), chiếm 65,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 4 thặng dư khoảng 504 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/4/2017 là hơn 3,92 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4 đạt hơn 7,93 tỷ USD, giảm 16% (tương ứng giảm gần 1,51 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2017. Tính đến hết ngày 15/4/2017, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 52,51 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng hơn 6,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 3/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 4 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 27,8%, tương ứng giảm 319 triệu USD; hàng dệt may giảm 20,4%, tương ứng giảm 255 triệu USD; sắt thép các loại giảm 62,8%, tương ứng giảm 108 triệu USD; gỗ và và sản phẩm gỗ giảm 23,8%, tương ứng giảm 93 triệu USD…

Về nhập khẩu, trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2017 đạt hơn 8,43 tỷ USD, giảm 11,9% ( tương ứng giảm hơn 1,14 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2017. Tính đến hết ngày 15/3/2017, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 55,07 tỷ USD, tăng 23,1% (tương ứng tăng gần 10,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 3/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 4/2017 tăng mạnh ở một số nhóm hàng sau: máy vi  tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 18,4%, tương ứng giảm 302 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 8,4%, tương ứng giảm 144 triệu USD; than đá giảm 79,8%, tương ứng giảm 105 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 17,1%, tương ứng giảm 103 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 29,4%, tương ứng giảm 92 triệu USD…

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 4/2017 đạt hơn 5,18 tỷ USD, giảm 10,9%(tương ứng giảm 635 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/4/2017, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 33,06 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng gần 6,34 tỷ USD, chiếm 60% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

 

Nguồn: Tạp Chí Tài Chính