Kiểm tra chặt xuất xứ nhôm nhập khẩu

Đây là yêu cầu của Tổng cục Hải quan đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố, nhằm tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng nhôm NK áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương thực hiện đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, các thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn về C/O hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt; quy trình kiểm tra xác định xuất xứ ban hành kèm theo Quyết định 4286/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa NK (như có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu C/O, sự không phù hợp giữa thông tin về hàng hóa khai báo trên C/O với chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, nghi ngờ về tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O hay qua kiểm tra thực tế (nếu có) phát hiện xuất xứ thể hiện trên hàng hóa khác so với khai báo, quy định về vận chuyển trực tiếp…), cục hải quan các tỉnh, thành phố phải gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh.

Trong thời gian chờ kết quả xác minh, hàng hóa NK không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi MFN.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát C/O của các lô hàng nhôm đã NK, đã cho hưởng thuế ưu đãi đặc biệt từ thời điểm 1/1/2016 đến hết tháng 4/2017. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, chủ động tổ chức kiểm tra sau thông quan và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan.

Theo báo hải quan