Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15.

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định tại Nghị định 44 được áp dụng: giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa như: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và II ban hành kèm theo Nghị định số 44.

Hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS

Doanh nghiệp chọn đúng mã VB205 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8%. Mã VB205 không áp dụng cho các trường hợp hàng hóa là các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng mức thuế suất thuế GTT 0%, 5% và 10% theo quy định tại Luật thuế GTGT.

Việc khai báo mã VB205 để giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 01/7/2023 (tương ứng với chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan). Tờ khai hải quan đăng có Ngày đăng ký trên mặt tờ khai nhỏ hơn 0h00’ ngày 01/7/2023 thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%.

Nghị định 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.