Nội dung câu hỏi:

Theo các chuyên gia từ Tổng cục Hải quan có phổ biến về nội dung của Nghị định 18/2021 hiệu lực từ 25/4/2021, có nôi dung sau:
Trường hợp cty chúng tôi là Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuê DN chế xuất gia công, nếu sản phẩm gia công có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào nội địa VN sẽ phải chịu thuế nhập khẩu.
Vậy nếu trường hợp sản phẩm gia công đó gồm 10 nguyên liệu, trong đó cty chúng tôi nhập khẩu 1 nguyên liệu từ nước ngoài , sau đó cấp sang cty nhận gia công, còn lại 9 nguyên liệu do cty nhận gia công nhập từ nội địa Việt nam. Vậy khi công ty chúng tôi nhập khẩu sản phẩm gia công lại nội địa VN thì sẽ phải nộp thuế nhập khẩu tính trên trị giá sản phẩm gia công ( Bao gồm phí gia công + giá của 9 nguyên liệu do Dn chế xuất cung ứng), Như vậy có đúng không?
Nếu đúng thì có nghĩa là công ty chúng tôi phải nộp thuế trên cả phần nguyên liệu mua mà cty chế xuất đã mua từ nội địa Việt Nam đúng không?

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 (sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016) của Chính phủ;
Căn cứ Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định miễn thuế hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan:
“1. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam.
3. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.”
Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 25/4/2021 (ngày hiệu lực của Nghị định số 18/2021/NĐ-CP) thì:
a) Trường hợp người nộp thuế (có hợp đồng gia công) giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập khẩu hoặc bán thành phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác nhận gia công lại tại khu phi thuế quan thì hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm giao gia công lại được miễn thuế xuất khẩu. Sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này.
b) Trường hợp người nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để SXXK, sau đó giao hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan theo một trong các trường hợp quy định tại điểm a.1, a.2, a.3 khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP được miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu giao sản xuất, gia công lại. Sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này.
c) Trường hợp người nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để SXXK, sau đó giao toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu để thuê tổ chức nhận sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan được miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu giao sản xuất, gia công lại. Sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này.
Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.