Thực hiện tham vấn giá đối với mặt hàng ô tô NK

Để tăng cường quản lý đối với mặt hàng ô tô NK, Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện tham vấn giá và hướng dẫn đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng ô tô NK.

CBCC Hải quan kiểm tra ô tô NK tại Cảng Cái Lân.

CBCC Hải quan kiểm tra ô tô NK tại Cảng Cái Lân.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá đối với các lô hàng xe ô tô NK có dấu hiệu nghi vấn về trị giá khai báo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo đúng hướng dẫn tại công văn 16875/BTC-TCHQ.

Sau khi bác bỏ trị giá khai báo, cơ quan Hải quan yêu cầu DN khai bổ sung và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp DN không đồng ý với cơ sở bác bỏ của cơ quan Hải quan hoặc trường không thực hiện khai bổ sung thì cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn, trong thời gian thực hiện tham vấn, DN được mang hàng về bảo quản theo đúng hướng dẫn tại công văn 17568/BTC-TCHQ ngày 12-12-2016.

Theo báo Hải quan