Nội dung câu hỏi:

Tôi đặt mua một vài loại thuốc về cho người nhà dùng và gửi về nước qua chuyển phát nhanh. khi làm thủ tục hải quan mới biết cần có giấy phép bộ y tế mới nhận hàng được. Do đó, tôi muốn tái xuất lô hàng của tôi sang địa chỉ mới ở nước khác có được không, và thủ tục (nếu có). Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

– Tại khoản 31 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2019 (dẫn chiếu điểm b khoản 8 Điều 52b) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã đưa vào khu vực giám sát hải quan, chưa đăng ký tờ khai hoặc đã đăng ký tờ khai nhưng chưa hoàn thành thủ tục hải quan, phải tái xuất, xuất trả người gửi hàng.

– Tại khoản 11 Điều 2 Thông tư 56/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải hoàn nước gốc.

Đề nghị bạn liên hệ với Chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để được giải quyết theo đúng quy định.

Bạn đọc có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.

Trân trọng!

Related Posts