Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Bộ phận Tư Vấn Hải Quan

Em hiện tại đang có một vướng mắc kính mong nhận được sự giúp đỡ của bộ phận tư vấn. Em là đơn vị logistics đang cung cấp dịch vụ kho ngoại quan cho 3 chủ hàng khác nhau.

3 chủ hàng này đều ở nước ngoài và là người kí từng hợp đồng thuê kho riêng biệt với kho ngoại quan. 3 chủ hàng này mua hàng hoá từ các nhà máy khác nhau trên địa bàn Đồng Nai và Bình Dương rồi đưa vào kho ngoại quan.

Thế thì cho em hỏi, kho Ngoại Quan có được đóng ghép chung tất cả các hàng của 3 chủ hàng này vào chung một container và sau đó xuất đến cùng một điểm đến em ví dụ như Mỹ được không?

Nếu trong trường hợp em muốn gom hàng theo đề xuất như trên, thì phải thực hiện tại loại hình kho nào? (kho thường, kho CFS…)

Em kính mong bộ phận Tư vấn có thể tháo gỡ vướng mắc cho em!

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại được quy định tại khoản 1 Điều 63 Luật Hải quan; Điều 83 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và hướng dẫn tại công văn số 664/TCHQ-GSQL ngày 15/10/2020 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định, hướng dẫn nêu trên và liên hệ Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan để được hướng dẫn thực hiện

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!