Có một câu hỏi được đặt ra như sau:

“Kính gửi quý cơ quan Hải Quan,

Hiện tại công ty chúng tôi đang xuất khẩu hạt nhựa đi trung quốc. Chúng tôi gặp trường hợp như sau, Mong quý cơ quan tư vấn để xử lý:

Lô hàng của tôi có 19 container với 3 tờ khai khác nhau đi từ Haiphong tới Thượng Hải, Trung quốc. Tờ khai đã thông quan. Tờ khai mở ở Bắc Ninh, Cửa khẩu xuất là Hải Phòng
Nhưng vì tàu gặp sự cố. Nên chỉ cho phép 12 cont đi. 7 cont còn lại nằm trong 3 tờ khai khác nhau do Hãng tàu cắt bất kì.

Hiện tại chúng tôi muốn làm thủ tục để xuất nốt 7 cont này đi và sửa tờ khai cũ chuyển 19 cont trên 3 tờ khai thành 12 cont trên 3 tờ khai nhưng được các cơ quan phản hồi như sau:

– Hải Quan Haiphong yêu cầu 7 cont phải mở 3 tờ khai mới theo số tàu số chuyến mới sắp đi.
Sửa tờ khai cũ 19 cont thành 12 cont theo thông tư 38, khai AMA
– Hải Quan Bắc Ninh không chấp nhận sửa vì báo đây không phải là lỗi của doanh nghiệp mà là lỗi của hãng tàu. Chỉ cần hãng tàu gửi công văn cho Hải Quan giám sát là được.
– Quay lại hải quan giám sát báo đây là hệ thống tự động, nếu không sửa tờ khai thì không thề qua khu vực giám sát.

Hiện tại chúng tôi đang không biết làm thế nào. Kính mong quý cơ quan phản hồi sớm.”

Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” quy định:
Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan
1. Các trường hợp khai bổ sung:
a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;
b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;
c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
đ) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.
Việc khai bổ sung theo quy định tại điểm b, điểm d khoản này chỉ được thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập
– Thủ tục khai bổ sung thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.
…”3. Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan
a) Trách nhiệm người khai hải quan:
a.2) Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này:
a.2.1) Đối với những chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thông quan quy định tại điểm 5 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên Hệ thống và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua Hệ thống hoặc bằng giấy (01 bản chụp);
a.2.2) Đối với những chỉ tiêu thông tin khác, người khai hải quan nộp văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung. Đề nghị Công ty đối chiếu quy định nêu trên để khai bổ sung”.
Đề nghị Công ty tham khảo các quy định đã nêu để thực hiện. Nếu còn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được giải đáp cụ thể.
Công ty có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu trên ở mục Thư viện văn bản trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ https://www.customs.gov.vn ./.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.
Trân trọng!