Sau đây là một câu hỏi từ doanh nghiệp gặp tình trạng sai mẫu câu tự chứng nhận xuất xứ, chúng ta hãy cùng xem cách xử lý khi gặp trường hợp  này nhé.

Câu hỏi như sau:

“Cty chúng tôi có nhập khẩu lô hàng từ Đức và nhà xuất khẩu có đủ điều kiện để tự chứng nhận xuất xứ và đã thể hiện dòng chữ sau đây trên invoice (để thể hiện hàng hóa có xuất xứ EU) :

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No……..) declares that…

Tuy nhiên dòng chữ này có sai khác với mẫu câu tự chứng nhận xuất xứ quy định ở TT 11/2020/TT-BCT. Mẫu câu đó như sau:

The exporter of the products covered by this document (Customs authorization No……..)declares that…

vậy cho chúng tôi hỏi là sự khác biệt nhỏ này có làm mất đi tính hiệu lực của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa này không?

Xin cảm ơn.”

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Điều 24 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương quy định Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ theo Mẫu lời văn khai báo xuất xứ quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 11/2020/TT-BCT dẫn trên. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, xử lý.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.