Sẽ thay đổi mã HS mặt hàng ô tô điện

Tại dự thảo Danh mục hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) Việt Nam theo Danh mục HS 2017 thay thế Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam hiện hành sẽ quy định lại chi tiết mã số và mô tả hàng hóa đối với ô tô loại chỉ sử dụng động cơ điện.

Ảnh minh họa.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước kiến nghị của Công ty Cổ phần IMG Innovations về chính sách thuế và ưu đãi đối với Dự án phát triển ô tô điện.

Cụ thể, tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 đã chi tiết mã số cho dòng xe hoạt động bằng điện tại nhóm 87.03 như sau: 8703.90 – – Xe hoạt động bằng điện.

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang chủ trì xây dựng dự thảo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam theo Danh mục HS 2017 và Danh mục AHTN 2017 thay thế Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC. Trong đó đã định danh lại và quy định chi tiết mã số và mô tả hàng hóa đối với ô tô loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực vận hành (vận hành 100% bằng điện năng) như sau: 8703.80- Ô tô khác, loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, trên cơ sở sửa đổi này, Tổng cục Hải quan dự kiến đề xuất Bộ Tài chính xây dựng Biểu thuế NK ưu đãi (MFN) phù hợp với Danh mục hàng hóa XK, NK mới.

Theo báo Hải quan