Hướng dẫn áp dụng thuế tự vệ với hàng NK để sản xuất XK

Trước kiến nghị của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên về việc thu thuế chống bán phá giá mặt hàng thép không gỉ dạng cuộn nhập khẩu (NK), Tổng cục Hải quan cho biết, việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp trong một số trường hợp được thực hiện như đối với thuế NK.

CBCC Hải quan Lạng Sơn kiểm tra thép NK. Ảnh: H.Nụ.

Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 17707/BTC-TCHQ hướng dẫn việc áp dụng thuế NK bổ sung.

Theo đó, việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế…) trong các trường hợp liên quan như: Hàng hóa NK để sản xuất hàng xuất khẩu (XK), hàng hóa NK của doanh nghiệp chế xuất NK để sản xuất hàng XK; hoàn thuế đối với hàng hóa NK đã nộp thuế nhưng phải tái xuất… được thực hiện như đối với thuế NK theo quy định của Luật thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vì vậy, Công ty cần nghiên cứu nội dung hướng dẫn trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục NK hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Theo báo Hải quan