Không xử phạt người khai hải quan lần đầu khai sai mã số, thuế suất

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Cần Thơ trong công tác xử lý vi phạm hành chính, theo Tổng cục Hải quan, khi kiểm tra sau thông quan phát hiện DN khai đúng tên hàng hóa XNK nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa thì không xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với trường hợp khai hải quan lần đầu.

Công chức Hải quan Cần Thơ kiểm tra hàng hóa NK. ẢNh: CNPN

Cục Hải quan Cần Thơ cho biết, theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, việc khai sai mã số, thuế suất, mức thuế được coi là lần đầu đối với trường hợp người khai hải quan lần đầu làm thủ tục XNK hàng hóa đó đã khai đúng tên hàng hóa thực XNK theo quy định về khai hải quan nhưng khai sai mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; khai sai thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa đó theo Biểu thuế XK, Biểu thuế NK có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Tuy nhiên, theo Cục Hải quan Cần Thơ, tại Điều 3 Thông tư 155/2016/TT-BTC quy định vi phạm lần đầu nêu tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 127/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP- gọi tắt là Nghị định) là trường hợp cá nhân, tổ chức trước đó chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đó hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đó nhưng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 1 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính khác hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm.

Cục Hải quan Cần Thơ cho biết thêm, đối với trường hợp khi tiến hành kiểm tra sau thông quan phát hiện DN khai sai mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa đối với cùng một mặt hàng nhưng xảy ra ở nhiều tờ khai hải quan trong các khoảng thời gian khác nhau và chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn về mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa. Hải quan Cần Thơ thắc mắc, như vậy, có thể xác định là khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu và thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định tại Khoản 5, Điều 5 Nghị định hay không?

Hướng dẫn cụ thể thắc mắc này của Cục Hải quan Cần Thơ, theo Tổng cục Hải quan khi kiểm tra sau thông quan phát hiện DN khai đúng tên hàng hóa XNK nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa thì không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Nghị định được áp dụng đối với trường hợp người khai hải quan lần đầu làm thủ tục XNK hàng hóa đó đã khai đúng tên hàng hóa thực XNK theo quy định về khai hải quan nhưng khai sai mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; khai sai thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa đó theo Biểu thuế XK, Biểu thuế NK có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Theo báo Hải quan