Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi ký hợp đồng xây dựng hệ thống phòng sạch với công ty abc là doanh nghiệp chế xuất (theo giấy chứng nhận đầu tư). Theo hợp đồng thì công ty chúng tôi nhập khẩu hàng hóa và mua hàng hóa trong nước để thi công xây dựng công trình trên.
Khi làm thủ tục nhập khẩu công ty đã đóng đầy đủ và toàn bộ các loại thuế theo quy định hiện hành của cơ quan hải quan và mua hàng trong nước có chứng từ đầy đủ. Sau đó công ty đưa toàn bộ hàng hóa này vào xây dựng và lắp đặt công trình tại DNCX để thi công theo hợp đồng xây dựng hệ thống phòng sạch, theo hợp đồng xây dựng có kê chi tiết hàng hóa và có biên bản nghiệm thu đầy đủ cho phía DNCX.
Công ty chúng tôi đã xuất hóa đơn từng lần theo tiến độ hợp đồng xây dựng phòng sạch. Trong trường hợp này, công ty có cần thực hiện thủ tục lập tờ khai hải quan đối với hàng hóa và vật liệu xây dựng không?
Nếu không thì chúng tôi cần những thủ tục gì để chứng minh với cơ quan hải quan và cơ quan thuế là các khoản này không cần làm tờ khai hải quan?
Kính mong Quý Hải Quan cho chúng tôi xin ý kiến cũng như chính sách về trường hợp doanh nghiệp đang gặp phải.

Nội dung câu trả lời:

– Căn cứ khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 quy định:

“Điều 74. Quy định chung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

…b) Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

…Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa”

– Căn cứ Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 quy định:

“Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý phế liệu, phế phẩm, phế thải của DNCX

1. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX, hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, hàng tiêu dùng nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu của DNCX.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Người khai hải quan phải khai đầy đủ thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống trừ thông tin về mức thuế suất và số tiền thuế.

Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX; nhà thầu nhập khẩu thực hiện khai tờ khai hải quan nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, chỉ tiêu “Phần ghi chú” khai thông tin số hợp đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 16 Thông tư này và ngay khi được thông quan hàng hóa phải đưa trực tiếp vào DNCX. Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng thầu, DNCX và nhà thầu nhập khẩu báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 20/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.

2. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa: DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này”

Đề nghị Công ty tham khảo quy định nêu trên, đối chiếu với thực tế hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của Công ty và mặt hàng nhập khẩu của Công ty để nghiên cứu thực hiện đúng quy định.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.