Hướng dẫn về xác nhận xuất khẩu khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu

Mới đây, Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi thống nhất về thủ tục xuất khẩu khoáng sản, theo đó “không yêu cầu xuất trình tờ khai hải quan nhập khẩu phải có xác nhận của cơ quan Hải quan trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu”.

Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thủ tục thực hiện. Theo đó, về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu: Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp xuất trình tờ khai hải quan nhập khẩu khoáng sản của doang nghiệp theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT, không yêu cầu xuất trình tờ khai hải quan nhập khẩu phải có xác nhận của cơ quan Hải quan trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu.

Nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc khoáng sản xuất khẩu, phòng ngừa gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi tiếp nhập hồ sơ xuất khẩu khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu phải kiểm tra đối chiếu, xác định tờ khai hải quan nhập khẩu khoáng sản do doanh nghiệp xuất trình với tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS hoặc hệ thống Ecustoms 5 của Hải quan.

Về báo cáo xuất khẩu khoáng sản, các đơn vị thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT. Doanh nghiệp phải báo cáo định kỳ cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và nộp bản sao báo cáo này cho cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất khẩu để đối chiếu, so sánh số liệu hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo báo Hải quan