Tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các Cục Hải quan: Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh thực hiện nghiêm các nội dung ký kết trong Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) kiểm tra hàng hóa XNK.
Trước đó, ngày 12-9-2016, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã ký Hiệp định Thương mại biên giới; ngày 28-12-2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2534/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Trung Hoa; trên cơ sở Hiệp định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan trên tổ chức tuyên truyền phổ biến đến toàn thể CBCC trong đơn vị, các thương nhân có hoạt động xuất nhập khẩu và cư dân vùng biên giới.

Thực hiện nghiêm các nội dung ký kết trong Hiệp định; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, áp dụng các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Thương mại biên giới của các thương nhân và cư dân biên giới tại các cửa khẩu, khu (điểm) chợ biên giới Việt Trung.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2016, cả nước nhập khẩu lượng hàng hóa từ Trung Quốc đạt tổng trị giá 49,929 tỷ USD, tăng 431 triệu USD so với năm 2015; kim ngạch xuất khẩu đạt 21,970 tỷ USD.

Với tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt gần 72 tỷ USD năm 2016, Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc chiếm vị trí số 1 về thị trường nhập khẩu và số 2 về thị trường xuất khẩu của Việt Nam.

Theo báo Hải quan