Hãng tàu Yang Ming đã công bố lợi nhuận ròng sau thuế 4 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu 1,1 USD trong nửa đầu năm 2022.

Hãng tàu Yang Ming đã công bố lợi nhuận ròng sau thuế và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lần lượt là 4 tỷ USD (116,11 tỷ Đài tệ) và 1,1 USD (33,25 Đài tệ) trong nửa đầu năm 2022.

Trong cuộc họp lần thứ 376 của hội đồng quản trị, hãng vận tải container Đài Loan đã báo cáo rằng doanh thu hợp nhất trong cùng kỳ đạt 7,5 tỷ USD (216,15 tỷ Đài tệ), tăng 59,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong sáu tháng đầu năm 2022, Yang Ming đã xếp dỡ 2,27 triệu TEU, tăng 2% so với nửa đầu năm 2021.

Trong khi đó, doanh thu hợp nhất của Yang Ming trong quý 2 là 3,8 tỷ USD, tăng 49,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng tàu Yang Ming cũng công bố lợi nhuận ròng sau thuế là 1,9 tỷ USD và EPS là 0,53 USD (15,9 Đài tệ) trong quý 2 năm 2022.