Hàng hóa NK quá 90 ngày xử lý thế nào?

Trước thắc mắc của bạn đọc đối với hàng hóa quá cảnh nhập về Việt Nam gần quá 90 ngày sẽ được xử lý như thế nào, Cục Hải quan Hải Phòng đã tư vấn về vấn đề này.

CBCC Hải quan Hải Phòng hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Bạn đọc ở TP.HCM nêu: Hiện nay chúng tôi có lô hàng quá cảnh nhập về Việt Nam đã gần 90 ngày, chúng tôi đã đến nhận hàng và làm hợp đồng với cảng nhưng vẫn chưa thể xuất được vì một số lí do ở phía Lào.

Vậy cho chúng tôi hỏi hàng của chúng tôi có nằm trong diện hàng hóa tồn đọng bị tịch thu theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC không? Nếu có chúng tôi cần phải làm gì để không bị tịch thu hàng hóa tồn đọng…?

Về vấn đề này, Cục Hải quan Hải Phòng có ý kiến, tại Điều 58 Luật Hải quan 2014, Điều 1 Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 quy định: “1. Hàng hóa tồn đọng được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan, bao gồm: a) Hàng hóa mà chủ hàng hóa tuyên bố từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ. Không thừa nhận việc chủ hàng hóa từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ đối với hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật; b) Hàng hóa NK quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận; c) Hàng hóa do DN kinh doanh cảng, kho, bãi thu gom trong quá trình xếp dỡ hàng hóa; d) Hàng hóa NK ngoài vận đơn, bản khai hàng hóa nhưng không có người đến nhận. 3. Hàng hóa qui định tại các Điểm b, c và d Khoản 1 Điều này mà không có người nhận thì cơ quan Hải quan thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ hàng hóa đến nhận thì được làm thủ tục hải quan và bị xử phạt theo qui định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nếu không có người đến nhận thì xử lí theo qui định tại Khoản 6 Điều này”.

Việc xử lí hàng hóa tồn đọng thực hiện theo qui định tại Chương II Thông tư 203/2014TT-BTC hướng dẫn xử lí hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.

Do đó, Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị công ty tham khảo nội dung qui định để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, công ty liên hệ trực tiếp với chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Theo báo Hải quan