Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu các mặt hàng như sau: 1. Vải lau phòng sạch từ vải dệt (80% Polyester và 20% Nylon) các kích thước 9”x9” và 6”x6”, mã HS 63071090 2. Găng tay bảo hộ dệt kim từ sợi nylon (hoặc sợi polyester) không cách điện, không dùng trong y tế, dùng trong các nhà máy công nghiệp, mã HS 61161090 Công ty chúng tôi sẽ bán trực tiếp các mặt hàng trên cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp và Khu Chế xuất. Vậy theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT, Công ty chúng tôi có cần tiến hành kiểm định về hàm lượng formaldehyt, amin thơm và công bố hợp quy cho lô hàng này trước khi bán không? Kính mong Bộ Công Thương xem xét và giải đáp thắc mắc của chúng tôi trong thời gian sớm nhất để doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục theo quy định của Nhà nước. Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung câu trả lời:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, các sản phẩm dệt may (thuộc Phụ lục 1 kèm theo QCVN), khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam (người dân Việt Nam sử dụng) phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. Nếu sản phẩm không đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam thì không phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR.

Trường hợp, công ty nhập khẩu hàng hóa sau đó bán cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, chế xuất, việc thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR tùy thuộc vào mục đích sử dụng sản phẩm:

– Nếu doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất mua sản phẩm để sau đó đưa ra tiêu thụ tại thị trường Việt Nam thì các sản phẩm đó phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR;

QCVN không quy định cụ thể doanh nghiệp bán (nguyên vật liệu; sản phẩm) hay doanh nghiệp mua phải thực hiện việc hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu CR, việc này do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp gắn dấu hợp quy CR.

– Nếu doanh nghiệp trong khu chế xuất mua sản phẩm để sử dụng nội bộ (không đưa ra tiêu thụ tại thị trường Việt Nam), thì không bắt buộc phải thực hiện hợp quy, tuy nhiên Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp nên kiểm tra chất lượng sản phẩm (hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo) theo các chỉ tiêu quy định tại QCVN để bảo vệ người sử dụng.