Cảng container châu Á Hồng Kông chứng kiến ​​sản lượng container giảm 21,9% trong quý 2 năm nay.

Katherine Si | Ngày 05 tháng 9 năm 2023

Theo số liệu thống kê do Cục Thống kê và Điều tra Dân số công bố, trong quý 2 năm 2023, tổng sản lượng hàng hóa qua cảng của Hồng Kông giảm 14,9% so với quý 2 năm 2022 xuống còn 44,5 triệu tấn.

Nhìn vào container, cảng Hồng Kông đã xử lý 3,69 triệu teu trong quý 2, giảm 21,9% so với quý 2 năm 2022. Trong tổng số này, các container đầy hàng và rỗng giảm lần lượt 22,9% và 17,8% xuống 2,90 triệu teu và 0,78 triệu teu tương ứng.

So sánh quý 2 năm 2023 với quý 2 năm 2022, số lượng tàu biển đến đã tăng 11,7% lên 4.785 chiếc, với tổng công suất cũng tăng 28,0% lên 77,1 triệu tấn ròng. Trong khi đó, số lượng tàu sông đến tăng 30,1% lên 18.456 chiếc, với tổng sức tải cũng tăng 1,8% lên 18,4 triệu tấn ròng.

Bản quyền © 2023. Mọi quyền được bảo lưu. Seatrade, tên giao dịch của Informa Markets (UK) Limited.