DN ủy thác có được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ?

Triển khai quy định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với các công ty NK thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, cơ quan Hải quan đã gặp vướng mắc trong việc áp dụng quy định này đối với DN ủy thác.

Cơ quan Hải quan gặp vướng vì hiện chưa có hướng dẫn việc áp dụng miễn thuế tự vệ đối với trường hợp NK ủy thác.

Được biết, miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT 18-7-2016 của Bộ Công Thương đối với sản phẩm thép dây có mã HS 7227.90.00 cho các công ty NK để sản xuất vật liệu hàn. Danh sách các công ty và lượng NK ước tính hưởng miễn trừ trong năm 2016 được liệt kê tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Tuy nhiên, đối với trường hợp DN ủy thác cho DN khác NK mặt hàng thép thuộc đối tượng được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT thì thực hiện ra sao, bởi hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại, vận đơn vận tải đều do DN được ủy thác đứng tên. Trong khi đó, hiện chưa có hướng dẫn việc áp dụng miễn thuế tự vệ đối với trường hợp NK ủy thác.

Để tháo gỡ vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Bộ Công Thương cho ý kiến về việc có cho phép hay không trường hợp DN ủy thác thuộc đối tượng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT.

Trong đó, Tổng cục Hải quan có nêu, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế XK, thuế NK thì tổ chức nhận ủy thác XK, NK là người nộp thuế. Cũng theo quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP chấp nhận cho DN được ủy thác NK sử dụng Danh mục hàng hóa NK miễn thuế của chủ dự án (DN ủy thác) để NK hàng hóa miễn thuế cung ứng cho DN ủy thác.

Theo báo Hải quan