Cục Kiểm định Hải quan và Vụ Pháp chế triển khai công tác năm 2017

Ngày 16-1, Cục Kiểm định Hải quan và Vụ Pháp chế đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai công tác năm 2017.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Kiểm định Hải quan.

* Sáng ngày 16-1, Cục Kiểm định Hải quan tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2016, Cục Kiểm định Hải quan đã tiếp nhận 21.615 mẫu phân tích phân loại từ các Chi cục Hải quan yêu cầu, tăng 162,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Cục Kiểm định Hải quan đã tiến hành phân tích phân loại, phân tích đề xuất mã số với 20.780 mẫu, trong đó, có 2.925 mẫu tăng thuế suất, chiếm 14,1%; 1.106 mẫu giảm thuế suất, chiems 5,35; 2.924 mẫu thay đổi mã số hàng hóa nhưng thuế suất không đổi, chiếm 14,1% và 13.825 mẫu đúng khai báo, chiếm 66,5%. Theo đó, có 33,5% số lượng mẫu làm thay đổi mã số khai báo của chủ hàng. Cục Kiểm định Hải quan chuyển 4.254 mẫu phân tích đề xuất Tổng cục Hải quan phân loại.

Trong năm, đơn vị cũng đã tham gia giải quyết các vụ khiếu nại, vướng mắc về mã số hàng hóa (trả lời vướng mắc 110 mặt hàng của Cục Thuế XNK; 40 mặt hàng của các Chi cục Kiểm định; 12 mặt hàng của DN; 17 mặt hàng phân loại trong toàn Cục. Đặc biệt tham gia giải quyết khiếu nại, vướng mắc khoảng 40 vụ tại Tổng cục Hải quan.

Duy trì hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas; chuẩn bị, đề xuất trang thiết bị, dụng cụ hóa chất, xây dựng danh mục thí điểm KTCN với một số nhóm mặt hàng liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành…

Tuy nhiên, Cục Kiểm định thừa nhận, thời gian quan vẫn còn một số kết quả phân tích phân loại còn chậm so với quy định; triển khai công tác kiểm định theo chức năng nhiệm vụ mới còn chậm, chưa xây dựng được danh mục các mặt hàng kiểm định, sổ tay kiểm định.

Do đó, để hoàn thành và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, bước sang năm 2017, Cục Kiểm định Hải quan sẽ thực hiện tốt công tác kiểm định, phân tích phân loại, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa theo chức năng nhiệm vụ mới; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; lập danh mục các mặt hàng cần được kiểm định, các tiêu chí kiểm định để thực hiện công tác kiểm định; xây dựng và hệ thống hóa các văn bản, tiêu chuẩn, phương pháp, quy trình để thực hiện kiểm tra hàng hóa chuyên ngành. Định hướng mở rộng đăng ký công nhận phương pháp thử theo hệ thống Vilas đối với các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các nhóm hàng; tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn công tác kiểm định; thực hiện giảm tải mẫu yêu cầu phân tích phân loại, tăng cường công tác quản lý rủi ro trong nghiệp vụ kiểm định…

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái ghi nhận những kết quả mà Cục Kiểm định Hải quan đã đạt được trong năm 2016. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong năm 2017 với Cục Kiểm định Hải quan rất nặng nề.

Trong đó, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái yêu cầu, năm 2017, Cục Kiểm định Hải quan cần hoàn thiện bộ máy tổ chức theo quy chế quản lý của nhà nước; tiếp tục phối hợp với Cục Thuế XNK để giảm tải khối lượng mẫu phân tích phân loại gửi về Tổng cục Hải quan; phối hợp thật chặt với Cục Giám sát quản lý về hải quan triển khai tốt nhiệm vụ kiểm định và KTCN; chủ động cơ sở vật chất để phục vụ công tác nghiệp vụ chuyên môn. Đặc biệt, trong năm 2017 Cục Kiểm định Hải quan cần tập trung vào công tác kiểm tra đối với hàng hóa liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

* Chiều ngày 16-1, Vụ Pháp chế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phùng Thị Bích Hường cho biết, xác định nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một trong những công tác trọng tâm của Ngành, ngay từ khi đăng ký chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục rà soát, đánh giá sự cần thiết đối với từng đề án ngay từ khi đề xuất đăng ký để bảo đảm tính khả thi, hạn chế tối đa việc xin điều chỉnh chương trình; chủ động phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi, đôn đốc các đơn vị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng trình tự, thủ tục.

Cụ thể, năm 2016, Tổng cục Hải quan đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật gồm: trình Bộ Tài chính để trình Quốc hội ban hành 1 Luật; trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trình Bộ ban hành 9 Thông tư và Tổng cục Hải quan đã ban hành 11 quy trình, quy chế nghiệp vụ về hải quan.

Đặc biệt, năm 2016, đơn vị đã chủ trì, tham mưu, soạn thảo để Bộ Tài chính trình Chính ký ban hành Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, 15-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 155/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP…

Ngoài ra, đơn vị đã tham gia ý kiến và thẩm định 547 văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản, hồ sơ vụ việc của Ngành về xử lý các vướng mắc liên quan lĩnh vực thuế, thủ tục hải quan. Trong đó, có tham gia ý kiến về dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định hướng dẫn Luật.

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước để rà soát 58 TTHC đưa vào quy định tại văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; rà soát 16 TTHC tại dự thảo Quyết định công bố TTHC do Vụ Chính sách thuế Bộ chủ trì (trong đó có 10 thủ tục liên quan đến lĩnh vực hải quan). Trình Bộ ký ban hành Quyết định số 2628/QĐ -BTC công bố 13 TTHC mới; thay thế 14 thủ tục; bãi bỏ 3 TTHC trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. Đồng thời, phối hợp chuẩn hóa 2 TTHC thuộc lĩnh vực thuế là thủ tục lựa chọn DN bán hàng hoàn thuế GTGT và thủ tục đăng ký, điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế GTGT.

Năm 2016, bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, các cấp Hải quan đã tiếp nhận và giải quyết 11.439 lượt yêu cầu cung cấp thông tin pháp luật hải quan của NKHQ, NNT tại trụ sở cơ quan Hải quan; tiếp nhận, giải quyết 30.004 lượt điện thoại đề nghị được hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp thông tin pháp luật hải quan của NKHQ, NNT, DN; tiếp nhận và giải quyết 2.629 trường hợp đề nghị được hướng dẫn, giải đáp bằng văn bản; tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp tại trụ sở của NKHQ, NNT được 110 trường hợp; tổ chức 90 hội nghị, hội thảo tập huấn cho NKHQ, NNT, DN; tổ chức 94 cuộc đối thoại định kỳ với NKHQ, NNT; đăng tải trên các trang thông tin điện tử 5.196 lượt văn bản quy phạm pháp luật…

Bước sang năm 2017, đơn vị tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Tổng cục Hải quan và theo dõi, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính quy định trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện việc thống kê, công bố thủ tục hành chính quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực hải quan bằng các hình thức thích hợp. Tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, tố tụng hành chính…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh ghi nhận những kết quả mà Vụ Pháp chế đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh cho rằng, thời gian tới Vụ Pháp chế cần tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xem xét đánh giá chất lượng công tác giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành để triển khai hiệu quả các mặt công tác thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục tham mưu giúp Tổng cục Hải quan hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2017.

Theo báo Hải quan